Kap. 9. Umělá inteligence (Artificial Intelligence, AI)
 
9.1 Základní vlastnosti AI
 
9.2 Základní principy AI
9.3 Vybrané aplikace AI
9.4 Expertní systémy
9.5 Autonomní vozidla
 
9.6 Vycvičte si AI
9.7 Přínosy a rizika AI
9.8 Chat GPT, funkce, využití