Často kladené dotazy (FAQ)


Akce na objednávky od 1. 4. 2024:  Roční školní licence výukových materiálů platí na celý školní rok 2024/2025, tj. do 31. 8. 2025.

PDF verzi pracovního sešitu obdržíte většinou v den objednávky, max. do dvou pracovních dnů od objednáky.

Tištěné pracovní jsou sešity jsou skladem, většinou jsou odeslány do 2 pracovních dnů od objednávky.
O odeslání dostanete zprávu e-mailem.

Z ČEHO PROJEKT VYCHÁZÍ?

Obaly pracovních sešitů
 • Projekt vychází z aktuálně platného RVP vzdělávací oblasti (předmětu) Informatika, který platí od roku 2021.

 • A podle materiálů na webu revize.RVP.CZ bude v oblasti informatika platit téměř nezměněn dále po roce 2024, projekt tedy odpovídá i nově připravovanému RVP INF2024.

KTERÉ OBLASTI NOVÉHO RVP PROJEKT POKRÝVÁ?

Projekt nyní nabízí cca 100 výukových mikrolekcí.

 

 • DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY

 • DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ

 • KOMPETENCE DIGITÁLNÍ

 • Lekce pokrývají kompletně část DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE RVP informatiky.
  Pro oblast DT jsou k dispozici materiály pro 1. stupeň ZŠ, dále pro 6.-7. třídy ZŠ a těžištěm projektu jsou materiály pro 8.-9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ.

 • Lekce kapitoly 7 pokrývají i část DATA, INFORMACE A MODELOVÁNÍ, bod kódování dat.

 • Dále jsou k dispozici lekce kompletně pokrývající část INFORMAČNÍ SYSTÉMY zaměřené na 8.-9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ.

 • Projekt také zahrnuje mnohé body KOMPETENCE DIGITÁLNÍ .

CO OBSAHUJE MIKROLEKCE A JAK DLOUHO TRVÁ?

Lekce jsou ve formátu PPSX, otevírají se přes cloudový PowerPoint přímo ve webovém prohlížeči.

 

 • Doba zpracování většiny lekcí je 10–20 minut, typicky kolem 15 minut - vyzkoušeno při výuce.

 • Platí pro lekce k digitálním technologiím, informační systémy mají lekce delší.

Lekce zahrnuje:

1. Výukovou prezentaci dostupnou on-line.

2. Pracovní list ke každé lekci.
Pracovní listy tvoří tištěný pracovní sešit. Žák si postupně vytváří svoji vlastní učebnici.
Součástí je také klíč ke všem pracovním sešitům s řešeními a s metodikou.

3. Cvičení k procvičení látky hravou formou jsou připravemé k většině lekcí části DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE pro 8.-9. třídy a SŠ.

 

JAKÉ JSOU VÝHODY TÉTO HYBRIDNÍ UČEBNICE?

Žáci v učebně

 

Vodítko pro začínající, inspirace pro zkušené, efektivní výuka informatiky pro všechny.

 

Stále aktuální obsah odpovídající novému RVP předmětu Informatika.
(Autor je členem RVP panelu NPI ČR a tedy spoluautorem nového RVP předmětu Informatika.) Materiály budou každé léto aktualizovány.

 • Lekce, jejich náplň i řazení, vycházejí z praktické výuky. (Autor vyučuje ICT přes 20 let na šestiletém gymnáziu.)

 • Výukové materiály jsou dostupné on-line kdykoliv a na jakémkoliv zařízení. Forma animovaných prezentací je blízká učitelům i žákům.

 • Pracovní listy aktivizují žáky. Ti si vlastně vytvoří vlastní učebnici.

 • Rozšiřující technické informace pro nadané žáky a pro zájemce o IT, nabízí možnost individualizace výuky. (K některým lekcím jsou dva PL.)

Efektivně a na vysoké odborné úrovni může vyučovat i začínající učitel IVT.

Kontakty

 

Doručovací adresa

Ing. Pavel Roubal, Gymnázium Pacov, Hronova 1079, 395 01 Pacov

Fakturační údaje:

 Ing. Pavel Roubal, Bratřice 67, 39501 Pacov Česká republika. IČO: 18837751
Neplátce DPH. Zapsán v živnostenském rejstříku u MÚ Pacov, č.j.: ŽÚ/213/2018/HU/3  395 01 Pacov.