Pracovní sešity jsou nedílnou součástí projektu

  • Ke každé lekci je v pracovním sešitu k dispozici pracovní list, který si žák během studia lekce sám vyplňuje.

  • Vyplňování PL vede žáka k samostatnosti, umožňuje mu individuální práci s lekcí.

  •  

  • Učitel následně projde pracovní list se žáky, zkontroluje správnost vyplnění a pochopení pojmů.

  • Následuje diskuze k PL, jak zapadá do znalostí žáků, co z něho plyne, jaké má další souvislosti?

Foto žáka u počítače.

PROJEKT NYNÍ OBSAHUJE 3 PRACOVNÍ SEŠITY:

Digitální technologie pro 8.-9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ. Pracovní sešit, 84 stran, tištěný nebo PDF.

Po objednání projektu obdržíte také klíč s metodikou pro učitele (PDF).

 

Otevřít ukázkový PDF soubor

Obrázek pracovního listu.

Digitální technologie pro 4.-5. třídy ZŠ. Pracovní sešit, 16 stran, pouze PDF.

Po objednání projektu obdržíte také klíč s metodikou pro učitele (PDF).

 

Otevřít PS pro 1. stupeň

Obrázek pracovního listu.

Informační systémy pro 8.-9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ. Pracovní sešit, 12 stran, pouze PDF.

Po objednání projektu obdržíte také klíč k pracovnímu sešitu (PDF).

 

Otevřít PS pro oblast INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Obrázek pracovního listu.

Pracovní sešit pro střední školy a 8.-9. ročníky ZŠ podrobněji

Obálka PS.

Pracovní sešit je možné objednat tištěný nebo v PDF formátu


Tištěný pracovní sešit (PS) – 80 stran, plnobarevný, kvalitní papír, barevná obálka, cena 150 Kč/ks.

Pracovní list s výukovou lekcí tvoří provázaný komplet, jeho vyplnění vede žáka k samostatné práci, umožňuje mu individuální práci s lekcí.

Žáci si vlastně vytvoří svoji vlastní učebnici.

Učiteli pracovní sešit umožní velmi rychlou a efektivní výuku.


Pracovní sešit je také možné objednat v elektronické podobě
(PDF soubor s vloženou adresou školy). Jde o roční licenci pro školu.
Cena 1 000,– / škola / rok.


Výhodné balíčky: Při objednání více než 10 ks tištěných PS nebo roční elektronické licence PDF verze pracovního sešitu jsou webové materiály (výukové lekce) zdarma a škola také obdrží klíč s metodikou zdarma.


Klíče ke všem pracovním sešitům s metodikami obdržíte ihned po zaplacení objednávky projektu.