INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Výukové lekce pro 8.–9. třídy ZŠ a první ročníky SŠ.

(Pro využívání lekcí ve výuce je zapotřebí mít licenci projektu, viz odkaz Objednat.)

01

IS - účel a role ve společnosti

Informační systémy tvoří základ fungování moderní společnosti, většina lidí si však jejich důležitost neuvědomuje.

02

Informační systém ve škole

To, že je někdo žákem či učitelem školy musí být zapsáno v nějakém informačním systému. Jednotliví uživatelé IS v něm mají různé role.

Prázdná tabulka agend, rolí a práv.

 

03

Hromadné zpracování dat 1
- tabulky, řazení a filtrování dat

Základní operace s databázovými tabulkami.

 

04

Hromadné zpracování dat 2
- vizualizace dat

Data v tabulce jsou přesná, pro přehled o určité věci jsou často lepší jejich vizualizace – grafy, schémata a infografiky obecně.

 

05

Hromadné zpracování dat 3
- Big Data

Dat je dnes k dispozici téměř nekonečné množství, získáváním potřebných informací z obrovského množství dat se zabývá obor s názvem Big Data.

 

06

Hromadné zpracování dat 4
- odhad závislostí, souvislost a příčinnost

Data spolu často souvisí, z jedné věci vyplývá nějaká jiná. Zdaleka to však tak není vždy, a to i v případě, že průběhy veličin jsou na první pohled téměř stejné.

 

07

Návrh a tvorba evidence dat - teorie

Návrh databázové apliakce vyžaduje znalost základních pravidel tvorby evidencí.

 

08 A

Návrh a tvorba evidence dat - praxe, příklad 1 - Tabidoo.Cloud

Praktický postup návrhu evidence filmů skládající se ze tří vzájemně propojených tabulek. Zde v cloudovém systému Tabidoo.cloud

 

08 B

Návrh a tvorba evidence dat - praxe, příklad 2 - Coda.io

Praktický postup návrhu evidence filmů skládající se ze tří vzájemně propojených tabulek. Zde v cloudovém systému Coda.io

 

08 C

Návrh a tvorba evidence dat - praxe, příklad 3 - jazyk SQL

Pro zájemce o IT: SQL je univerzální programovací jazyk pro tvorbu databázových aplikací. Zde si stručně ukážeme několik jeho základních příkazů.